Warning: preg_replace() [function.preg-replace]: Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /var/www/michaeljebsenfonden.dk/apjessenfonden.dk/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19

AP Jessen Fonden

AP Jessen Fonden

Den 29.december 1975 oprettede Arwed Peter Jessen (1924 – 2011) fonden ved navn A.P. Jessen Fonden.

Fondens hovedformål er at eje ejendommene Kirkepladsen 5 og Strandvej 54 i Aabenraa, samt værne om
disses traditionelle kulturværdier og bygningsmæssige skønhed. Kirkeplads 5 har været i familiens eje siden
1740, mens Strandvej 54 blev opført som feriebolig i 1909.

Fondens sekundære formål er at yde donationer i form af gaver, legater, stipendier, understøttelser eller
udlån, dog således at bestyrelsen skal give fortrin til descendensen efter Johann Heinrich Jessen, født den
14.11.1865, i dennes ægteskaber med Eva Jessen, født Bourwieg, og Johanne Jessen, født Jebsen.

Der henvises i øvrigt til reglerne i fondens fundats.
Eventuelle ansøgning sendes skriftligt til fonden. Se venligst under kontaktoplysninger.